Одлуки на Управен одбор

На ден 18.10.2022 година се одржа Управниот одбор на Националната пливачка федерација и донесени се следните одлуки. Иван Банов Суспензија Иван Банов Преставка Орион Опомена Стефан Цветковски Опомена Сара Јанковиќ Опомена ПК Скопје Извештај-Преставка Горан Стаменов

Одлука на Управен одбор

Одлука на Управен одбор. На состанокот на Управниот одбор одржан 05.05.2021 на базенот Борис Трајковски,почитувајќи ги веќе постоечките норми за учество на големи натпревари http://pfm.mk/?p=1362,Управниот одбор на Националната пливачка федерација ја донесе следната одлука. odluka uo evropsko prvenstvo

Одлуки донесени на Управен одбор 24.12.2020

На состанокот на Управниот одбор на Националната пливачка федерација одржан на 24.12.2020 година донесени се следните одлуки: 1.Прифатен е предлог календарот на Одборот за пливање и Одборот за далечинско пливање 2.Прифатен е предлогот за прогласување на најуспешните пливачи за 2020 година согласно правилникот бр.02-124/2 донесен на 25.12.2019. 3.Одлука за преоден рок 4.Прифатен е техничкиот

Состанок на Управниот одбор

На последниот состанок на Управниот одбор  на Националната пливачка федерација одржан на 05,02,2020,водејќи се според постигнатите резултати во 2019г и според критериумите зададени од страна на Одборот за пливање и Управниот одбор,списокот на Категоризирани пливачи според исполнети критериуми кои може да користат бесплатни Репрезентативни  термини на базенот Борис Трајковски е