Одлука на Управен одбор

Одлука на Управен одбор.
На состанокот на Управниот одбор одржан 05.05.2021 на базенот Борис Трајковски,почитувајќи ги веќе постоечките норми за учество на големи натпревари http://pfm.mk/?p=1362,Управниот одбор на Националната пливачка федерација ја донесе следната одлука.