Контакт

Национална пливачка федерација 

Претседател:  Стојановски Горан
stojanovskigoran28@gmail.com

 

 

Потпретседател на пливање:     Александар Филипчев

                                    aleksandarf@yahoo.com

Потпретседател на далечинско пливање:  Стојановски Илија

                                                                            stojanovski_hl@yahoo.com

Покрај Претседстелот и Претседателите на Одборите,членови на Управен одбор се:
Маријана Кочовска
Данило Мициќ
Горан Стаменов
Далибор Димевски

 

Facebook
Twitter
Instagram

Контакт