Календар 2021

Одборот за пливање и Одборот за далечинско пливање на состанокот одржан на 23.12.2020 го направија предлог календарот на натпревари за 2021 од претходно поднесените апликации од страна на клубовите членки.
Воедно календарот е усогласен според датата на пдржување на  Летните Олимписки Игри Токио 2021.
Управниот одбор на својот состанок одржан на 24.12.2020 го усвои предлог календарот каде е застапена Домашна програма,Меѓународна програма и Програма за далечинско пливање