Одлука на УО

Нa состанокот на Управниот одбор одржан на 10.10.2022 година донесени се следните одлуки.

IMG_1711 (1)