Одлуки донесени на Управен одбор 24.12.2020

На состанокот на Управниот одбор на Националната пливачка федерација одржан на 24.12.2020 година донесени се следните одлуки:
1.Прифатен е предлог календарот на Одборот за пливање и Одборот за далечинско пливање
2.Прифатен е предлогот за прогласување на најуспешните пливачи за 2020 година согласно правилникот бр.02-124/2 донесен на 25.12.2019.
3.Одлука за преоден рок
4.Прифатен е техничкиот и финансискиот извештај на техничкиот организатор на Зимското Национално Првенство во пливање ПК Бета Шаркс.
Одлуките од Управен одбор ги имате подле: