Одлуки на Управен одбор

На ден 18.10.2022 година се одржа Управниот одбор на Националната пливачка федерација и донесени се следните одлуки.

Иван Банов

Суспензија Иван Банов

Преставка Орион

Опомена Стефан Цветковски

Опомена Сара Јанковиќ

Опомена ПК Скопје

Извештај-Преставка Горан Стаменов