Одлуки на Управен одбор

Управен Одбор на ПФМ на седница одржана на 9ти Октомври 2018г донесе Одлуки кои стапуваат на сила веднаш

  1. Одлука

     – Се усвојува ПФМ БОДОВЕН СИСТЕМ за категоризација на клубови и пливачи на Национално Првенство.

  1. Пливачи кои имаат исполнето критериум “спортска надеж” за тековна календарска натпреварувачка сезона се ОСЛОБОДУВААТ од стартарина на Пливачки Натпревари во календар на ПФМ организирани од Клубови членки.
  2. Одлука

     – Национално Првенство (25м) за календарска натпреварувачка програма на ПФМ ќе се одржи на 21,22,23 декември 2018г во Скопје Базен – СРЦ Борис Трајковски.

  1. Одлука

     – За Претседател и Членови на Дисциплинска Комисија при ПФМ се назначуваат:

  • Претседател на Комисија: Горан Петровски
  • Член на Комисија: Среќко Пауновиќ
  • Член на Комисија: Момчило Антевски