Одлуки на Управен одбор

На состанокот одржан  на 28.06.2022 кој се одржа по доставено барање од ПК Скопје и ПК Пилот ,Управниот одбор по разгледување на барањата го донесе следните одлуки.

20220629104310451

20220629104237682