Регистрација на пливачи

 

Регистрација на пливачи

Со одлука бр.02-14/2 од 31.12.2020 на Управниот одбор,се известуваат сите пливачи дека треба да достават податоци од пливачи кои ќе се натпреваруваат во натпреварувачката 2021 година.
Податоците се:Име,Татков име и Презиме и 2 фотографии.
За сите пливачи ќе бидат издадени членски карти.