Апликација за митинзи

Апликација за натпревари.
Почитувани членови
Поради изготвување на натпреварувачки календар за 2021 година,Националната пливачка федерација ги повикува своите членки да ги пријават натпреварите кои ќе ги организираат со апликацијата која е подоле.
Пријавувањето е до 22.12.2020 Вторник 16:00,после овој рок сите пристигнати апликации не се прифаќаат.
 Со почит