Одлуки на Управен одбор

На состанокот на Управниот одбор кој се одржа 14.06.2022 година,донесени се следните одлуки кои се однесуваат на барањето на ПК Скопје за добиање на потврди за апликација на пливачи на Јавен повик од Град Скопје и барање за регистрација на пливачи за тековната натпреварувачка сезона 2022.
Врз основа на сите добиени податоци од Регистрационата комисија,Управниот одбор ги донесе следните одлуки: