Одлуки на Управен одбор

На состанокот одржан на 15.03.2022 Управниот одбор ги донесе следните одлуки.
20220323112544511