Известување

На Собрание на Националната пливачка федерација на Северна Македонија кое се одржа на 16.12.2021 за нов Претседател на Националната пливачка федерација е избран Горан Стојановски кој и досега беше дел од телата на Федерацијата како член на Управниот одбор.

Tekovna NPF