Прогласување на најуспешни пливачи за 2020 година

Почитувани
Со особена чест и задоволство Ве покануваме на прогласување на најуспешните пливачи за 2020 година кое ќе се одржи на 13.02.2021 во Хотел ресторан Мажестик(каде што се прогласија најусепшните минатата година).
Според правилникот на националната пливачка федерација(02-124/2 од 25.12.2019),ледните пливачи се најуспешни за 2020 година
Сениори
Мажи:Деркоски Филип П.В.К.Орионж
Жени:Блажевска Еминова Миа П.В.К.Орион
Младинци:
Мажи:Стојановски Андреј ПК Нептун
Жени:Блажевска Еминова Миа П.В.К.Орион
Кадети:
Maжи:Стојановски Андреј ПК Нептун
Жени:Блажевска Еминова Миа П.В.К.Орион
Постари пионери:
Мажи:Јанковски Јован П.В.К.Орион
Жени:Дамјанова Софиа ПК Октопод
Помлади пионери:
Мажи:Бошнаков Димитар ПК Скопје
Жени:Танаскоска Катја ПК Скопје
Поради почитување на протколите Ве замолуваме со пливачот да дојде само уште еден член како придружба!!!
Со Почит
Национална Пливачка Федерација