Протоколи за организирање на натпреварите во затворен простор

Националната пливачка федерација изготви протоколи за организирање на натпреварите во затворен простор кои се изготвени според препораките и мерките за заштита и спречување на ширењето на коронавирусот предложени од Комисијата за заразни болести и Владата на Република С.Македонија

ПРОТОКОЛИ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА НАТПРЕВАРИ