Управен Одбор и Стручен Совет на ПФМ

Управен Одбор на ПФМ

-Александар Маленко Претседател

-Владимир Пејковски Потпретседател

-Мартин Стефановски Потпретседател

-Момчило Антевски Член

-Фарук Омерагиќ Член

-Никола Стојановски Член

-Евгениј Поп Ацев Член

Стручен Совет на ПФМ за Пливање и Далечинско Пливање

-Пејковски Владимир Координатор

-Методија Ангелевски Член

-Андреј Селезенев Член

-Томи Стефановски Член

 -Јане Карајованов Член

Извршен Директор на ПФМ за меѓународна соработка со ФИНА,ЛЕН,КОМЕН МЕДИТЕРАНСКА КОНФЕДЕРАЦИЈА, БАЛКАНСКА КОНФЕДЕРАЦИЈА,МОК и ИОК со мандат од 4год е назначен Александар Маленко Претседател на ПФМ.