Светски ФИНА Куп Балатхон

Благодарение на ПФМ, Македонија учествуваше со своја репрезентација во далечинско пливање на Светскиот ФИНА Куп Балатхон 10км во Унгарија кој се одржа на 16.06.2018.
Наши претставници беа Евгениј Поп Ацев и Александар Илиевски со тренерот Радован Вељановски.
Евгениј Поп Ацев заврши на 53то место, а Александар Илиевски на 61во место.