FINA Open Water Swimming

На FINA Open Water Swimming Семинар во Приштина за делегати и судии учество имаше и ПФМ со тројца свои преставници кои се стекнаа со Fina certificate
Делегат Томи Стефановски – Потпретседател на ФПМ
Судии: Велков Васил и Радован Вељаносвски