ИЗВЕСТУВАЊЕ

Почитувани,
Во врска со претстојниот пливачки митинг Гранд при Македонија 2021 што треба да се одржи на ден 17 и 18 прил ви ги испраќам сатниците за влез и расплив на пливачите.
Сабота I дел 
Отварање на влезна врата во 07:00 часот
Расплив 07 :15 до 08:15
Старт 08:30
Влез на оние пливачи кој пливаат во дисцциплините 1500 слободно,200 градно и 200 мешано ( пливачи кој не пливаат во овие трки нема да им биде дозволен влез во 7:30 ) часот
Вратата по влез на  децата  ќе се затвори во 08:30 часот и нема да биде дозволен влез на останати лица ниtу пливачи.
По зваржување на трката 200 мешано во 09:30 часот влез за останатите пливачи кој пливаат 50 слободно и 50 делфин . Пo влезот на пливачите за тие трки вратата се затвара и ќе се отвори по завршување на трките.
Расплив 09:30 до 10:15
Оние пливачи кој не пливаат трки од 50метри се должни веднаш по завршување на нивните трки да го напуштат базенот, за што се одговорни нивните тренери.
Сабота II дел 
15: 00 сите категории
16:00 почеток сите категории
Недела  III дел
Отварање на влезна врата во 07:00 часот
Расплив 07 :15 до 08:15
Старт 08:30
Влез на оние пливачи кој пливаат во дисцциплините 800 слободно,200 грбно и 200 делфин  ( пливачи кој не пливаат во овие трки нема да им биде дозволен влез во 7:30 ) часот
Вратата по влез на  децата  ќе се затвори во 08:30 часот и нема да биде дозволен влез на останати лица ниtу пливачи.
По зваржување на трката 200 делфин во 09:30 часот влез за останатите пливачи кој пливаат 50 грбно и 50 градно . Пo влезот на пливачите за тие трки вратата се затвара и ќе се отвори по завршување на трките.
Оние пливачи кој не пливаат трки од 50 метри се должни веднаш по завршување на нивните трки да го напуштат базенот, за што се одговорни нивните тренери.
Недела  IV дел 
15: 00 сите категории
16:00 почеток сите категории
Сите пливачи тренери делегати се должни да ги почитуваат протоколите за одржување на пливачки натпревари донесени од Влдата на РСм како и од НПФ .
Клубовите да го запазат равилото 10 пливачи еден тренер.
ВАЖНА ИНФОРМАЦИЈА:
– Влезот во базен ќе се одвива на начин со повикување на клуб по клуб на влезната врата каде ќе се мери телесна температура и ќе се врши дезинфекција. Влезот ќе биде дозволен само за пливачи за трките од тој расплив со задолжителна маска на секој пливач.
Клубовите и тренерите се должни да се соберат со своите деца пред базен и да чекаат да бидат повикани за влез, но ЗАДОЛЖИТЕЛНО ДА ВНИМААВАТ ДА НЕ СЕ ГРУПИРАНИ СО ДРУГИ КЛУБОВИ ПРЕД БАЗЕНОТ И ДА НЕМА ГУЖВИ БИДЕЈЌИ ИМА ДОВОЛНО ПРОСТОР И ПОТРЕБНА Е САМО СВЕСНОСТ И ОДГОВОРНОСТ КАЈ ТРЕНЕРИТЕ.
За евентуални жалби, поплаки и забелешки за групирања надвор од базенот или пред базенот целосната одговорност ја сносат клубовите и тренерите.
ВИ посакувам пријатни мигови и успех на ова ткамичење.
Александар Филипчев