Известување

Почитувани
По давање на лажни известувања во медиумите на обвинетиот Александар Маленко и со цел да ја запознаеме пошироката јавност со вистината,во продолжение ви доставуваме документи со кои се докажува токму спортивното од изјавите на обвинетиот.
Со Почит
Национална Пливачка Федерација
Претседател
Александар Филипчев